2017/2018. tanévben 1. osztályosok beiratkozása:  2017. április 20. (csütörtök) 8:00 — 19:00 óra között 2017. április 21. (péntek) 8:00 — 18:00 óra között
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
– a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
– TAJ kártya
– születési anyakönyvi kivonat

Barna Károlyné
Igazgató