A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Az évforduló alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Iskolánk humán munkaközösségének szervezésében az idén vetélkedővel tisztelegtünk nemzeti imádságunk születésének napján.

A felső tagozatos osztályok képviselőiből véletlenszerűen alakított csapatok, Barna Károlyné igazgatónő megnyitó beszédét követően, játékos, kreatív feladatok megoldásába kezdtek.

Olvasmányaikból szerzett ismereteiken túl szükség volt logikai érzékükre és együttműködési készségükre is.

A legeredményesebben szereplő csapat tagjai- Bozsics Emese 5.a, Makoviczka Máté 6.a, Lecsuk Ildikó 7.a és Kőszegi Vivien 8.b osztályos tanulók – könyvjutalomban részesültek, mely reméljük emlékeztetni fogja őket választott mottónkra: „Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.” (Kodály Zoltán)