A versenyt Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ hirdette meg. A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait. Az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak ebben a tanévben az európai és magyar történelem 1815-1848 közötti időszakának alapos ismeretéről kellett tanúbizonyságot tenniük. Iskolánkat Zsom Lajos és Ásós Dániel képviselte. Mindkét tanuló bejutott a megyei fordulóba is, ahol alapos felkészülésükkel szép eredményt értek el, és öregbítették iskolánk hírnevét. Gratulálunk mindkettőjüknekJ

Farkas-Csamangó Etelka