Tisztelt Szülők!

A Szent István Katolikus Általános Iskolába a beiratkozás időpontjai:

2018. április 12. (csütörtök) 8:00-19:00 óra és
2018. április 13. (péntek) 8:00-18:00 óra

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • születési anyakönyvi kivonat
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:

– óvodai szakvélemény

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás (határozatlan időre) vagy tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel) vagy állandó tartózkodási kártya, orvosi igazolás a védőoltásokról.

 

Az iskolai beíratás alkalmával be kell mutatni a gyermek TAJ-kártyáját!

Az Okmányiroda által kiállított, a diákigazolvány igényléséhez szükséges ún. NEK-adatlapot is magukkal kell hozniuk.

A diákigazolvány igénylőjének az azonosításhoz be kell mutatnia a születési anyakönyvi kivonatát/vagy amennyiben van személyi igazolványát és a lakcímkártyáját.

Amennyiben az igénylő 14 éven aluli, törvényes képviselőjének vagy a törvényes képviselője által meghatalmazott személynek is jelen kell lennie az okmányirodai ügyintézés során, neki be kell mutatnia a személyi igazolványát és lakcímkártyáját, illetve a meghatalmazott személynek a meghatalmazást.

A diákigazolvány igénylés bármelyik Kormányablaknál elintézhető, és az itt kapott ún. NEK-adatlappal kell az iskolai beiratkozásra jönni.

A beíratáskor a szülőknek nyilatkozni kell a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

Ahol csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a következő dokumentumok valamelyike is szükséges:

 • a szülők Gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 • a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata
 • Gyámhivatal határozata
 • Bíróság ítélete.

A beiratkozás helye:

Szent István Katolikus Általános Iskola
Szatymaz, Petőfi S. u. 6.
Titkársági iroda (2. szint)
Kónyáné Péterfi Éva iskolatitkár

Barna Károlyné
igazgató