Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a külterületen/tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében. 

Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése. Hosszabb távon a fiatalok helyi identitástudatának kialakítása, a községhez való kötődésének erősítése.
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, a hátrányosító tényezőket kompenzáljuk, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése).

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre, azaz 5 hónapra kerül megállapításra. Az ösztöndíj maximum összege 5.000.- Ft/fő/hó.

A pályázatokat írásban kell benyújtani 2018. november 15 napjáig.

A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati adatlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított.

Pályázat kiírás, adatlap letöltése