A keresztút eredetileg az a körülbelül másfél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. A hagyomány szerint a szent körúton már a föltámadás utáni napokban végigmentek néhányan.
Később emlékkápolnákat is létesítettek az útvonal főbb helyszínein. A ferences atyák vezetésével már a tizennegyedik századtól zarándokok látogatták, bár azok az állomások nem voltak teljesen azonosak a maiakkal. Manapság a keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, amelyben a hívők- egyedül vagy közösségben – fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Életünk minden gondjával és örömével Jézus után indulunk…Ezt tették hittanos diákjaink és iskolánk pedagógusai is két egymást követő péntek délutánon.
Iskolánkban a 14 stációt illusztráció és rövid magyarázó szöveg kíséretében a tantermek ajtaján jelenítettük meg. Kiegészítésként a gyermekek életkorának megfelelő kérdést fogalmaztunk meg az egyes állomásokhoz kapcsolódóan. Gondolkodásra, töprengésre ösztönözve ezáltal diákjainkat a nagyhét napjaiban.

1. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust
Jézus egyedül áll a tömeg közepén. Csendben hallgat.
Én hányszor tudok csendben maradni?

2. állomás: Jézus vállára veszi a keresztet
Az ítélet elhangzott. A súlyos gerenda Jézus vállára nehezedik, melyet korbácsok ütése sebzett meg. Jajszó nélkül indul a Golgota felé.
Én hányszor teljesítem kötelességem jajszó, ellenkezés nélkül?

3. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
Lába egyre gyengébb, rogyadozik, végül elesik.
Az én fiatal, erős lábam vállalja-e a feladatát? Tudok – e kitartóan a cél felé haladni?

4. állomás: Jézus találkozik édesanyjával
Milyen borzasztó a legkedvesebb embert sírni látni, szenvedni.
Hányszor kellett édesanyámnak énmiattam sírnia, szomorkodnia?

5. állomás: Cirenei Simon segít vinni a keresztet
Jézus egyre gyengébb, alig bírja a hatalmas gerendát.
Szoktam – e biztatás, felszólítás nélkül segíteni embereknek? Örömöt találok-e a segítésben, vagy csak muszájból csinálom?

6. állomás: Veronika letörli Jézus arcát
Veronika nem bírta tovább nézni a szenvedő arcot. A vért és a verítéket.
Én mire használom a kezem? Tudok vele szeretetet osztani?

7. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
A test egyre erőtlenebb, a meleg fokozódik, a teher egyre súlyosabb.
Ha én fáradt vagyok, tudom-e némán, csendben vinni a terhet?

8. állomás: Jézus a síró asszonyokkal találkozik
A szenvedő, kínlódó ember látványa minden embert sajnálattal tölt el.
Ha segítséget kérnek, akár egy pohár vizet, akár egy játékot, szívesen adom-e?

9. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszttel
Iszonyú a fájdalma, elviselhetetlen a gyöngesége.
Én hogyan viselem fájdalmaimat? Sírok-e, kiabálok-e, hogy valaki megvigasztaljon, vagy csendben tűrök?

10. állomás: Jézust megfosztják ruháitól.
Letépik róla legkedvesebb köntösét.
Én mit látok meg? Észreveszem – e a segítségre váró embereket?Tudom-e a szegényebbet, a gyengébbet, a beteget, a bűnöst nem csúfolni, hanem segíteni?

11. állomás: Jézust a keresztre szegezik
A hatalmas szögek mozdulatlanná merevítik Jézus testét. Megfeszülnek az izmok. Tehetetlen.
El tudom –e fogadni a kudarcaimat? És azt, ha nem az én akaratom teljesül?

12. állomás: Jézus meghal a kereszten
Jézusom, értem haltál meg.
Kérlek, adj erőt, hogy napról napra kicsit javuljak, felismerjem a bűnt és tudjam a jót választani.

13. állomás: Jézus testét leveszik a keresztről
Jézust édesanyja ölébe fektetik és nagy csend veszi körül.
Előfordult már, hogy mást büntettek a te vétkeid miatt? Esetleg önfeláldozó módon átvállaltad már mástól a büntetést?

14. állomás: Jézust sírba teszik
Jézus befejezte földi életét, sírba helyezik.
„Földbe tér a búzaszem: kicsírázik a csöndben.”