Értesítjük, hogy a koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-tól elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI tv. szerinti intézményi gyermekétkeztetést.
A Gyvt. 21./B. § (1) értelmében a kedvezményes étkeztetésben részesülő tanulók és az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő gyerekek számára biztosítjuk az ebéd elvitelét.
Ennek érdekében szíveskedjenek egyeztetni Kissné Lippai Emese élelmezésvezetővel az alábbi
elérhetőségeken:

e-mail: elelmezes@szatymaz.hu
mobil: 06 20/315-2958

Kérjük, a járványügyi szabályok betartását!