Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket a 111/2021. (III.6.) rendelet iskolánkat is érintő tartalmáról.

A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  óvodában és az  iskolában – a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet szerint az  óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett
tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető
gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány – tudva, hogy a  szülők számára a  koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés
érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő
átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a  járvány
az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a  szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet
csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.
(2) A 4. § 2021. március 22-én lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A gyermekfelügyelet igényt az iskola@szatymaz.hu e-mailen szíveskedjenek jelezni!
Az étkezéssel kapcsolatban pedig Kissné Lippai Emese élelmezésvezetővel egyeztessenek! E-mail: elelmezes@szatymaz.hu, Mobil: 06 20/315-2958