Mottó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!

Iskolánk Öko-munkaközössége az idei tanévben is bekapcsolódott a TeSzedd akcióba. Tanulóinkkal karöltve az iskola területén szemétszedést végeztünk.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a gyermekek igényét a rendezett, tiszta, élhető környezet iránt felkeltsük, a mikrokörnyezetük tisztántartását ők maguk végezzék el. Ebben már a kisgyermekek is kompetensek, játékosan bekapcsolódhatnak az otthoni és iskolai, óvodai környezetük állagának megóvásába. A nevelési munkánk sarkalatos pontja, a felnőtté válás terelése, az igény és jó szokások kialakítása. Ez nem pénz kérése, hanem hozzáállás és példamutatás!