2022. szeptember 01-jén különleges eseménnyel kezdtük a 2022/23-as tanévet a szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskolában. Az előkertünkben a Szatymaz környéki tanyai iskolák egyikének udvarán sok-sok évig szolgáló harang megáldására került sor a tanévnyitó ünnepség keretében. A harangot Szlezák László harangöntő mester készítette 1934-ben Budapesten. Sutka István plébános atya bocsátotta rendelkezésünkre, Patak János és Makra László álmodta meg és alkotta meg a vidékünkön is elterjedt „ágas” haranglábat. Nagy Anikó ajánlotta fel a faanyagot, hogy újra megszólalhasson a sok évtizedes kényszerű hallgatás után a harang ünnepségeinken. Méltó emléket állítottunk a tanyai iskolákban nevelő-oktató munkát végző pedagógusoknak is, akik hittel, szívvel, lélekkel okították becsületességre a tanyavilágban élő szépanyáinkat, szépapáinkat és ősszüleinket. Nagy öröm számunkra, hogy az iskolaharang újra hívogat és jelez számunkra.

E harang szóljon Isten dicsőségére!

„Tanévkezdés napján váltsa fel a csengőt, a ballagás napján búcsúztassa a ballagókat. Emlékeztesse a szatymazi diákokat iskolájukra, ahol tudást szereztek és megtanították őket a gyökereikhez való ragaszkodásra. E harang kongása legyen mindenki számára visszahívó jel ide, az alma materbe. Jelezze és hirdesse megmaradásunkat és jövőnket szülőföldünkön! Hangjára távozzék el az ellenség minden ártó cselvetése! Az érkezőt örvendeztesse, a távozót búcsúztassa, a gondfelhőket szétkergesse! Ez a harang hirdesse együvé tartozásunkat, és azt is, hogy ennek az iskolának és mindenkori diákjainak van jövője szülőföldünkön. Bízva reméljük, hogy az új idők viharai és kihívásai közepette Szatymazon sem fog hiába kongani a harang!” – e gondolatokkal nyitotta meg a 2022-23-as tanévet Barna Károlyné igazgató.

A Gyertyaláng Katolikus Kórus gitáros zenéjének dallamai kísérték a harang megszentelését.