A szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola falai közé – 2023. március 10-én – megérkezett a „Magyar katolikus jelenlét a világban” című vándorkiállítás. Az igényesen elkészített tablókon iskolánk közössége ismert és kevésbé ismert külföldi kegyhelyekkel, nemzetközi katolikus intézményekkel, vallási alkotásokkal és magyar vonatkozású keresztényi segítő cselekedetekkel ismerkedhetnek meg. Példákon és követésre méltó tetteken keresztül gondolkodhatnak el diákjaink azon, hogy hogyan lehetünk hálásak, segítőkészek önzetlenül.

A kiállítás anyaga alapján rendhagyó történelemórán mélyítették ismereteiket felső tagozatosaink. Az alsó tagozatosok pedig tanítóik és hittantanáraik segítségével értelmezték a kiállítás képi és szöveges tartalmát.

Ezen a módon is igyekszünk műveltségüket, lelkületüket gazdagítani tanítványainknak.

A kiállítás a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Irodája jóvoltából valósult meg.

„A kereszténység államiságunk kezdetétől fogva a magyarság sorsát meghatározó tényező, s a katolikus vallás a világ számos népével és országával összeköti. Zarándokaink már korán megjelentek a legfontosabb nemzetközi kegyhelyeken. A határon túli magyarok számára kiemelkedő jelentősége van a vallás megtartó erejének. A kivándorolt magyarok magukkal vitték szentjeink tiszteletét, s olykor ereklyéiket is. Jeles egyházi és világi személyiségek külföldi működésük során gazdagították a helyi közösségeket, ami intézményekben vagy műalkotásokban is testet öltött.

Az emlékek és helyszínek mögött mindig életek és történetek állnak, amelyek a magyarság múltjának és jelenének szerves részét képezik.”