Ökoiskolaként intézményünkben fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk a Tisza élővilágának emléknapjáról (február 1.) és a vizes élőhelyek napjáról (február 2.)

A Tisza hazánk második legnagyobb folyója, mely otthont ad legalább ötven halfajtának és számtalan alacsonyabb rendű élőlénynek. A folyómederben fejlődik ki a védett sárgás szitakötő és a tompa folyamikagyló is. Az ártereken élő sokféle növénytársulás és a közöttük élőhelyet találó állatok is a biodiverzitást gazdagítják. Sajnos gyakran az emberi beavatkozás vagy gondatlanság veszélyezteti ezen élőlények megmaradását.

Ezért is fontos felhívni a figyelmet és emlékezni a 2000. január 31-én bekövetkezett ökológiai katasztrófára. A Szamos folyóból érkező cianoid szennyezés felmérhetetlen környezeti pusztítást hagyott maga után. A Tisza faunájának 70—90 %-a megsemmisült. Legalább öt évnek kellett eltelnie, hogy a természet helyreállítsa, regenerálja az élővilágot.

Idén az 5.a osztály tanulói könyvtári foglalkozás keretében gyűjtöttek ismereteket a Tisza folyóról és a tragikus szennyezésről. A foglalkozás a könyvtári ismeretek gyakorlására is alkalmat adott. A diákok a feladatok megoldásához szükséges tényeket, adatokat a szakkönyvekből és a lexikonokból keresték ki, valamint az öko faliújságon található információkból dolgozhattak. A tanulópárok munkáját, feladatmegoldásait Szűcsné Gera Julianna biológiatanárnő szaktanári dicsérettel jutalmazta.