A tanév utolsó hetei nemcsak témazárókról, bizonyítványról, vagy kirándulásról szólnak. Lezárul a hitoktatási év is. Melynek megkoronázása a szentségek felvétele. Idén április 7-én a délelőtti szentmisében Dr. Serfőző Levente Atya, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetének főigazgatója, a püspök atya oktatási helynöke szolgáltatta ki 26 fiatalnak a bérmálás, azaz a kertesztény nagykorúság szentségét. Főtisztelendő Sutka István esperes plébános és Dékányné dr. Balogh Andrea hitoktató és korábbi osztályfőnök fontosnak tartotta, hogy az életkornak megfelelő lehetőségekkel minden nyolcadikos hittanos éljen. Igyekeztek a Szentlélek láthatatlan ajándékait is a tarisznyájukba tenni. A csodálatosan feldíszített templomban a ballagásra készülő diákjaink 8 év hittantanulás, sok-sok ministráns szolgálat, felolvasás, roráte mise és jutalomkirándulás után szentségekkel is megerősítve repülnek ki iskolánkból, de reméljük egyházi közösségünkből nem!

Május 5-én az esti szentmise keretében 15 fő harmadik osztályos végezte el első szentgyónását és első alkalommal vehették magukhoz az Oltáriszentséget. A szentmise záróáldása előtt a gyermekek verseikkel, virággal megemlékeztek az anyák napjáról is. István Atya külön áldásban részesítette az édesanyákat.

Pünkösd után két héttel, június 2-án volt az Úr Testének és Vérének az ünnepe, hétköznapi nyelven Úr napja. A Szatymazi hívek erre a napra már napokkal korábban készültek. Ünneplőbe öltözött a templom, virágszirmot gyűjtöttek a „körmeneti szőnyeghez”, és elkészültek a 4 égtáj felé néző kültéri oltárok is. Az ünnep fő eseménye a szentmise utáni körmenet volt. A sor elején mentek az alsótagozatos gyerekek virágszirmokkal jelezve az Oltáriszentség útját. Majd a baldachin sátor alatt István Atya vitte az Eucharisztiát. A baldachin 4 lábát, illetve a csengőt nyolcadikos fiúk vitték. A gyönyörűen felújított, de nagyon régi Szűz Mária lobogókat nyolcadik és 4. b osztályos lányok hordozták körbe. Köszönet a 8. b és 4. b Úrnapi és egész éves szolgálatáért. És ezúton hívunk és várunk minden diákot és szüleiket a tanévzáró Te Deumra, a június 16-án 18 órakor kezdődő hálaadó szentmisére!