Idén első alkalommal csatlakozott iskolánk a Digitális Témahét programhoz, melynek fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben, valamint, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is.
Április 8-tól kezdődően öt napon keresztül zajlottak a digitalizációval, az elektronikus világgal kapcsolatos programok.
Az IKT eszközök használata témahéttől függetlenül is a tanítás mindennapi kísérője intézményünkben, április 8-a és 12-e között azonban a digitális tábla, a projektor mellett előkerültek az okos telefonok és a tabletek is, és az oktatás szolgálatába álltak. A hangsúly ezen a héten a tudatosságon, a felelős eszközhasználaton volt.
Az alsó tagozatosok kiemelt projektként – a Quiver alkalmazás (Android App) segítségével – életre keltették Süsüt, a híres egyfejűt.
Tanítási órákon megismerkedtek az interaktív Honfoglaló játékkal, versenyezve, ki tud több megyét elfoglalni.
Pénteken a tematikus hét zárásaként pedig 3D-s filmvetítésen vehettek részt osztálytermeikben.
A felső tagozatos osztályok tagjai előzetes feladatként saját digitális eszközeik segítségével fotót készítettek, majd továbbították azt. Közös munkával fotókollázst szerkesztettek a képekből. Az elkészült alkotások a központi faliújságon kerültek bemutatásra.
Április 9-én egy komplex természettudományos verseny keretein belül 8 csapat mérte össze tudását matematika, kémia, fizika és informatika tantárgyakból.
A programsorozat talán legkedveltebb epizódja a szerda délelőtti ’Game Tour- Vár a kalandzóna’ elnevezésű projekt volt, mely virtuális játék során konstruktív, fizikai és mentális képességeket mozgósíthattak diákjaink. /Résztvevő gyerekek beszámolója mellékelve./
A délután folyamán az informatika tanteremben az algoritmusok világával, a SCRATCH-program alkalmazásával ismerkedtek az érdeklődők.
Április 11-én ’Ki mit tud Szatymazról?’ címmel a 7. és 8.osztályosok helytörténeti ismereteikről adtak számot. A kvíz kitöltése tabletek felhasználásával valósult meg, a QR-kódos helyismereti rejtvény újszerű, izgalmas feladványnak bizonyult.
A tanórák közti szünetekben hallható zeneszámok, a költészet napja alkalmából bejátszott megzenésített versek is a digitalizáció megkerülhetetlenségét, sokrétű felhasználhatóságát hirdették.

Rácz Andrea, Völgyesi-Sándor Gabriella